tv 4-programmens deltagarlista

Tv 4 kan inte ha det allt för svårt när de ska planera vilka som ska vara med i deras program...
1. En gammal gubbe som de ska skrattas åt för att sedan hyllas för att han kan ta några danssteg.
2. En plats åt Elisa
3. En plats åt Rickard Söderberg.
4. En plats åt en som deltagit i någon såpa.
5. En plats åt en tv4-anställd. Allt för att spara lite pengar...
6. Å så en plats för en Wahlgren!